Filozofija i smisao života 1. dio

E-mail Ispis PDF

Autor:Sejfullah Melkić

1.Da li je filozofija nesuvisla priča dokonih ljudi ili nam je zaista potrebna?

 

Život na ovom svijetu je suviše kratak za apsolutnu spoznaju fenomena koji nam se našim čulima ukazuju u Kosmogonijskom poretku bića.Jedan od puteva ka spoznaji svekolike realnosti jeste i Filozofija.Filozofija je način spoznaje realnosti unutar Iluzione stvarnosti koji  nalaže snažnu sumnju i krajnju budnost Svijesti.Pored filozofije postoji još  jedan put ka spoznaji Sebe u Svekolikom Kosmosu,a koji je prisutan od pojave čovjeka na Zemlji,i njegov je pratilac-Religija.Religija je starija sestra filozofije.Primordijalna razlika između filozofije i religije jeste u načinu dolaska do spoznaje Čovjeka.Religija unaprijed nudi čovjeku spoznaju i njegovu ulogu na ovom svijetu te unuar takve postave stepenovanja spoznajnih puteva nema i ne smije biti sumnje u religijske dogme.Filozofija ide dijametralno suprotnom stazom i njena osnovna metodologija je Skepsa-snažna sumnja u svenudeću postavu stvarnosti.Onoliko koliko filozofija može iznjedriti zla isto toliko i religija može unutar svojih dogmi natjerati čovjeka da počini gnusne zločine.Primjere možemo pronaći unutar samo jednog stoljeća bez potrebe na idemo dublje u historijski proces sazrijevanja čovjeka.Stoljeće XX. obiluje mnoštvom ideologija koje imaju izvorište u filozofiji ali i u religiji,te nove fenomene religijsko-fantomskog terora pod nazivom Vjerski terorizam.Prije nastavka izlaganja moramo napraviti strogu distinkciju između 2 naoko slična ali duboko različita pojma-Pojma Vjere i pojma Religije.

Religija je sistem vjerovanja,normi,molitvih koja u centar svog svijeta stavlja Božanstvo,Boga,bogove,prirodne sile,i sl.

Vjera je način smiraja i pomirenja duhovnih,tjelesnih,duševnih dimenzija čovjeka.

Religija ne može bez vjere dok vjera ne treba religiju za pokrovitelja.Svaka religija potrebuje vjeru i nezamisliva je bez nje.U mnoštvu danas nam poznatih religijiskih sistema postoje 3 različite vrste religija:

   

 

1.Monoteističke(Put ka Jednom Bogu)

I.Abrahamističke: *Judeizam(jevrejstvo),

                               *Kršćanstvo,

                               *Islam.

                                             II.            Zoroastrizam.

2.Politeističke(Put ka Mnoštvu božanstava,Prirodnih sila i sl.):

                           *Hinduizam,

                          *Šintoizam,

                         *Lamaizam.

3.Ateističke(Nemaju Boga,bogove,ili božanstva):

                        *Konfucijanizam,

                       * Budizam,

                       *Zen-budizam

                       *Taoizam(daoizam).

4.Religije Afrike,religije Sj.Američkih Indijanaca i sl.

          5.Novi religijski pokreti: *Kabala,*Jehovini svjedoci i sl.                      

Međutim,u mnoštvu gore nabrojanih religija,najviše zločina u ime svoga Boga su počinili sljedbenici Kršćanstva,Islama i Judeizma.

Jasno je da je i filozofija iznjedrila ideologije koje su u svome naletu žara odnijele u smrt milione ljudskih života,i to se ne može ničim opravdati kao što se ne može opravdati zločini počinjeni u ime bilo kojega Božanstva.Filozofija je poseban vid spoznaje i ona sama bez zloupotrebe hermetičkih zatvorenih umova ne može počiniti zločin.Historijski proces svjedoči raznovrstan dijapazon kultura,naučnih dostignuća,veliki arhitektonski građevina a ništa od toga ne bi bilo da se ljudi nisu upuštali u čistu kontemplaciju,razmišljanja i iznjedrili velika čuda.Filozofija nije smrtni neprijatelj vjerniku iz bilo koje konfesije,jer čovjek treba moći izbalansirati potrebe,dakako da su duhovne potrebe itekako bitne te se ne smiju praviti žrtve duhovnih potreba u odnosu na materijalne,niti razvijati materijalne na uštrb duhovnih.Ibn Rušd ili Averoes,islamski filozof u svome tekstu smatra da filozofija ne samo da nije neprijatelj vjerniku mu'minu nego da Šeri'at potrebuje bavljenje filozofijom i filozofsko promišljanje.Filozofsko rezonovanje života je spasonosno u vremenima kakva su danas-krize duhovnosti,morala,Identiteta Sopstva,nihilističkih i religijskih ideologija.Kultivisanje ličnosti i izgradnja dubokih potencijala je filozofska zadaća svakog mladog čovjeka,svijesnog Sebe i svojih nutarnjih sposobnosti.

 

Smisao života

,,Smisao života predstavlja vrlo temeljno filozofsko pitanje koje usmerava i određuje tok čovekovog života. Naime, svaki pojedinac u svojoj podsvesti ima izvestan, ali ne uvek i smišljeno sročen, odgovor na pitanje o smislu života.''-kaže Tehran Halilović.

Halilović u svome tekstu o Smisao života u Tabatabajijevoj Filozofiji, govori o smislu života te kako na to pitanje odgovara jedan od značajnih Iranskih filozofa.U ovome tekstu o smislu života ja ću navesti neke od značajnih dimenzija filozofskog promišljanja tog Iranskoh filozofa u svjetlu pera autora Tehrana Halilovića.

Dalje Halilović Tehran,navodi:,,Alame Tabatabaji, savremeni islamski filozof i autor Al­Mizana, čuvenog komentara Kurana, iznosi izvorne ideje koje su nužne za rešavanje problema smisla ljudskog života i za originalan pristup dotičnom pitanju sa aspekta islamskog verovanja. Alame Tabatabaji je najuticajniji predstavnik Transcendentne teozofije u savremenoj filozofskoj misli u islamu.

 Prema njegovom mišljenju, ljudski život dobija smisao kroz nauku, znanje, privrženost etici i ljudskom ponašanju, prihvatanje odgovornosti u okviru verskih predanja i, ukratko rečeno, kroz verovanje u Boga, odnosno monoteistička uverenja. Na suprotnoj strani, plodovi zapadnog modernizma, odnosno zaboravljanje samoga sebe, materijalistički pristup istini, nepoznavanje čovekovog ontološkog položaja, udaljenost od Boga i antropocentrizam jesu glavni faktori besmislenog i uzaludnog života''.

Ontološki hijerarhijski sistem vrednovanja jeste takav da je na jednom Gornjem kraju Bog a na drugom,donjem Čovjek,kao Božiji Halifa na Zemlji.Ta se ontološka piramida ne smije skrnaviti,ili ako se na bilo koji način čovjek uzoholi pa svoje jazamjeni sa Božanskim JA nastaje anarhija u svekolikoj Prirodi.

Dalje Halilović kaže:,,Pitanje smisla ljudskog života, kao jedno temeljno filozofsko pitanje, podjednako budi znatiželju svih pripadnika različitih misaonih pravaca, počevši od verujućih i religioznih ljudi pa sve do materijalista koji smatraju da čovekov život nije večan, već vremenski ograničen.Srazmerno značaju pitanja i širokom spektru odgovora, rešenja za problem smisla života nude se na vrlo različite načine. Dok jednima smisao života jeste upravo njegova besmislenost, mnogi drugi traganjem za izvesnim odgovorom na dato pitanje nedvosmisleno potvrđuju da ljudski život mora da ima smisao.''

Neka od dubokih pitanja koja Halilović postavlja:,,Da li ljudski život ima cilj i svrhu?

Da li čovek treba da organizuje svoj život tako da bude usmeren ka određenoj svrsi ili je čovek taj koji svojim aktivnostima stvara smisao i svrhu svog života?

Da li je smisao života nešto objektivno i postojeće ili subjektivna zamisao koja se ostvaruje tokom života?

 Šta treba da se preduzme da bi pojedinačni život svakog čoveka dobio smisao?

Šta je stav religije po tom pitanju?''

Pokušaj da se iznađu odgovori na ovakva i slična pitanja dakako je težak i mučan.Neka nam Uzvišeni i Milostivi Bog koji nikom nije stran,prosudi u našem trudu na Životnom Putu.Odgovore koja pokušava dati i iscrpiti ovakva pitanja Tehran Halilović navodeći mišljenja uvaženog filozofa Tabatabajija će se perom na svjetlo dana ispisati u sljedećem dijelu ovoga teksta.

Ažurirano ( Petak, 10 Veljača 2017 11:52 )  

Kontakt

 

Sve predijeloge i sugestije na izgled i sadržaj portala www.buzimljani.ba možete poslati na e-mail: buzimljani-@hotmail.com.

  Telefon: 

Godinu dana postojanja portala buzmljani.ba-24.februara 2011. godine

Udruženje "Stari grad" Bužim Jurišnog bataljona b.b.

JIB:4263580190001, Registrovano u registru udruženja Knjiga V,reg.broj 88. 14.01.2010.godine