Uvođenje u ,,Put Istine''

E-mail Ispis PDF

Autor:Sejfullah Melkić

1. Uvođenje u filozofiju-(''filozofiranje''-''umovanje'',i dva puta u filozofiju)

Krenimo na putovanje stjecanja znanja i spoznaje kroz definiranje osnovnih pojmova filozofije.Dakle,prvo prisjetimo se prva dva dijela eseja,pod nazivom FILOZOFIJA I SMISAO ŽIVOTA,koji istražuju veze između tako mrske u širem društvenom okruženju riječi FILOZOFIJA,i smisla života,takođe,napravimo razliku između pojmova ''smisao života'' i ''smisao življenja'',koji se često poistovjećuju a znače i defniši se tako diferentno.Međutim,ja sam kao autor tog eseja pokušao doći do jasnosti spoznaje o tako delikatnoj,osjetljivoj djelatnosti kao što jeste Filozofija.Takođe,o korisnosti bavljenja njome te duhovnim slastima koje ona donosi sa sobom.Prva dva dijela eseja donose pokušaje definatornog postupka pojma filozofije koji se tako snažno odupire sopstvenom definiranju svoga pojma,ali ipak on jeste i shvata se tako mnoštveno i različito u svojoj sopstvenoj djelatnosti.Da bih ovu problematiku više eksplikovao počinjem novi esej pod nazivom Uvođenje u ,,Put Istine'' koji će tretirati neke nove dimnazije filozofije kao posebnog polja ljudske duhovne i intelektualne djelatnosti.Unutar ovog prvog dijela ovoga eseja će se pokušati dati prikaz disciplina koje obitavaju unutar filozofije,a daju joj ligitimitet Sveopšte nauke o čovjeku i svijetu oko njega.Ali prvo krenimo da definiramo ili definišemo pojmove kao što su:-filozofiranje,umovanje i sl.

             ---Filozofiranje iliti Umovanje se može definirati kao proces mišljenja samoga mišljenja,ili mišljenje mišljenja,unutar kojeg se filozofski pojmovi uzimaju kao polazne tačke kroz logički proces mišljenja o predmetu o kojem se misli,ili predmetu mišljenja.

Sada ću pokušati dati prikaz dva puta u filozofiju koja su jedino moguća,unutar kojih se može tek početi nazirati ono što se naziva filozofiranjem ili bavljenje filozofijom.Oni su sljedeći:

1.      Put u filozofiju kroz HISTORIJU ILI POVIJEST IDEJA FILOZOFIJE,odnosno Povijest ili Historiju same filozofije,

2.      Put kroz Filozofsku Terminologiju,ili Put kroz pojmove kojima operira filozofija i filozofski sistemi velikana filozofije.

Da bih se uspješno došlo do poimanja samog pojma filozofije i njene djelatnosti potrebno čak neophodno je uzeti oba puta i ići njima do filozofije.

2.Uvod u filozofiju kroz njene discipline

Sada ću pokušati dati drugi prikaz ali koji će stvoriti određene probleme jasnosti delikatne djelatnosti kao što jeste filozofija.

Unutar filozofije ustalile su se određene discipline koje njoj pripadaju,i nipošto nisu zasebne nauke,naučne oblasti jer ne mogu jedna bez druge,a niti mogu da se izdvoje iz filozofije jer kao što ćemo vidjeti one jesu dio nje same i njoj daju naučni status NAUKE NAD NAUKAMA.

Od praskozorja filozofije i rađanja nje kao Spasonosne,i snažne umske skepse nad sobom i unutar sebe,postojale su oblasti znanja koje su kasnije postale zasebne nauke i naučne discipline.Ovdje prevashodno i prvenstveno mislim na oblast znanja koja se danas definira kao Sveopšta nauka o prirodi-FIZIKA.Dakle,fizika je bila dio filozofije i ali nije se prva ''rodila'',niti je prva unutar filozofije postala oblast kojoj se filozofi bave.Jedan od najvećih filozofa u cjelokupnoj historiji filozofije,ali definitivno najveći grčki sistemski filozof ARISTOTEL kaže za oblast filozofskog znanja pod nazivom METAFIZIKA da je PROTE PHILOSOPHIA-Prva filozofija.

Danas u filozofiji obitavaju sljedeće osnovne filozofske discipline:

       I.            LOGIKA,

    II.            METAFIZIKA,

 III.            ONTOLOGIJA,

 IV.            ETIKA,

    V.            ESTETIKA,

 VI.            EPISTEMOLOGIJA,

VII.            FILOZOFSKA ANTROPOLOGIJA,

VIII.            HISTORIJA FILOZOFIJE,

 IX.            FILOZOFIJA NAUKE,

    X.            FILOZOFIJA RELIGIJE,

 XI.            POLITIČKA FILOZOFIJA ILI FILOZOFIJA POLITIKE.

Međutim,ovo su samo osnovne filozofske discipline,mada postoje još neke oblasti znanja koje ću pokušati prikazati ali one su po svom značaju ispod gore navedenih oblasti filozofije.

1.      NOOLOGIJA,

2.      TELEOLOGIJA,

3.      FILOZOFIJA UMJETNOSTI,

4.      FILOZOFIJA KNJIŽEVNOSTI,

5.      FILOZOFIJA MUZIKE,

6.      FILOZOFIJA SOCIOLOGIJE.

Ali sada napravimo jednu DIFERENTIA SPICUFICUMili specifičnu razliku u definatornom procesu razlikovanja sličnih pojmova koji se mogu naći ovdje.Sljedeći problem se jako često pojavljuje a još češće se prave goleme greške o poimanju pojmova:

A.    Teleologija i

B.     Teologija.

TELEOLOGIJA se sastoji od dvije grčke riječi 1.TELEOS-što znači svrha,značaj i korisnost,i 2.LOGOS-Govor,učenje,nauka.Dakle,teleologija je nauka o svrsi,ili bolje rečeno govor ili Učenje o svrsi.

Ali još jedan pojam želim da istaknem i defniram:ETIKA.

Ovdje prisutan pojam etike,se jako mnogo upotrebljava,u običnom,svakodnevnom govoru se često zna reći:''Nisi uopće etičan.''U novinarskom tekstu se takođe,govori o etičnosti,u ekonomiji,o etičnosti poslovanja i sl.

Međutim,filozofski pojam ETIKE,ima zaseban svijet znanja i filozofiranja,te ovaj ovdje pojam uopće ne odgovara onom što se pod Etikom podrazumjeva u religiji,u svakodnevnom životu i sl.Dakle,filozofska Etika nije svakodnevna etika,niti je religijska etika niti je to neka egzaktna nauka poput biologije ili hemije,niti poput psihologije.Da ovo ponovno naglasim:ETIKA NIJE ZASEBNA EGZAKTNA NAUKA O MORALNOM PONAŠANJU.Ja odričem svaku mogućnost postojanja nauke o ponašanju,a pogotovu egzaktne nauke o moralu ili onom što se pod tim pojmom može podrazumijavati.

Sada da napokon pokušam da definiram pojam ETIKE i pojam MORALA.

ETIKA je filozofska disciplina koja se bavi moralom.Bavi se metaetičkim izvorištem moralnih normi,ako ona zaista postoje jer Etika ne kaže da apsolutno postoji nešto kao MORAL.Dakle,moral nije karakter.Niti se mogu ta dva pojma poistovjetiti.Ovdje se ponovno vidi razlika između religije i filozofije,jer religija je apsolutno nemoguća bez morala,moralnih normi ponašanja,življenja i sl.Filozofija pokušava otkriti da li postoji moral i ono što se može poimati pod tim pojmom.

Šta jeste zaista MORAL?Da li i kako on postoji,ako postoji?

Etika kao filozofska disciplina se dijeli na svoje subdiscipline,ili podoblasti:

1.      Vrijednosno-normativna etika,

2.      Metaetika,

3.      Praktična etika.

Ali ovo su osnovne oblasti etike kao filozofije morala.Međutim,postoje još neke dimenzije etike kao posebne filozofske discipline.Te dimenzije su sljedeće:

1)      Preskriptivna-(propisna) djelatnost etike i

2)      Deskriptivna –(opisna) djelatnost etike.

(Ovdje ću završiti ovaj dio ovoga eseja koji se na neki način nadovezuje na esej FILOZOFIJA I SMISAO ŽIVOTA,i tretira mnoge probleme ljudskog poimanja svijeta i života.Uskoro slijedi novi dio ovoga eseja,in sha Allah.)

 

Kontakt

 

Sve predijeloge i sugestije na izgled i sadržaj portala www.buzimljani.ba možete poslati na e-mail: buzimljani-@hotmail.com.

  Telefon: 

Godinu dana postojanja portala buzmljani.ba-24.februara 2011. godine

Udruženje "Stari grad" Bužim Jurišnog bataljona b.b.

JIB:4263580190001, Registrovano u registru udruženja Knjiga V,reg.broj 88. 14.01.2010.godine