POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU BUDŽETA OPĆINE BUŽIM ZA 2018. GODINU

E-mail Ispis PDF

Pozivate se da prisustvujete javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu općine Bužim za 2017. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju budžeta općine Bužim za 2017. godinu, koja će se održati  08.12.2017. godine (PETAK) sa početkom u 09,00 sati u  Maloj sali “Centra za kulturu, sport i informisanje” Bužim

Javna rasprava će se održati sa: korisnicima budžeta općine Bužim (Općinsko vijeće, Općinski načelnik, Službe općinske uprave, Centar za socijalni rad, Općinsko pravobranilaštvo, Centar za kulturu, sport i informisanje i općinska Sindikalna organizacija), korisnicima tekućih grantova  (Komisija za budžet i finansije, boračka udruženja, udruženja građana, sportski savez i javna   preduzeća), sa Klubovima političkih partija, Mjesnim zajednicama i zainteresiranim građanima.

Svoje pismene primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Odluke o budžetu općine Bužim za 2018. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju budžeta općine Bužim za 2018. godinu, možete dostaviti pismenim putem do 11.12.2017.godine, na adresu Općine Bužim – Služba za budžet i finansije.           

Nacrt Odluke o budžetu općine Bužim za 2018. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju budžeta općine Bužim za 2017. godinu možete preuzeti ovdje na linkovima:

NACRT BUDŽETA ZA 2017. GODINU (PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA)

NACRT BUDŽETA OPĆINE BUŽIM ZA 2018. GODINU (UKUPNI)

NACRT ODLUKE O IZVRŠAVANJU BUDŽETA ZA 2018. GODINU

NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018. GODINU

 

Kontakt

 

Sve predijeloge i sugestije na izgled i sadržaj portala www.buzimljani.ba možete poslati na e-mail: buzimljani-@hotmail.com.

  Telefon: 

Godinu dana postojanja portala buzmljani.ba-24.februara 2011. godine

Udruženje "Stari grad" Bužim Jurišnog bataljona b.b.

JIB:4263580190001, Registrovano u registru udruženja Knjiga V,reg.broj 88. 14.01.2010.godine