Intervju

Načelnik općine Bužim

E-mail Ispis PDF

Gospodine Šahinoviću, na početku smo godine kada se sumiraju rezultati urađenog u protekloj godini i rade planovi za slijedeću godinu. Koji su to najznačajniji projekti i aktivnosti općinske uprave realizovani u protekloj godini. M.Šahinović.-U toku 2009. godine urađeno je nekoliko značajnih projekata za općinu Bužim.Prije svega smatrao sam da smo bili općina koja je zapuštena po pitanju prostorno planske dokumentacije, tako da smo u protekloj godini uradili prostorni plan koji je definisao osnovni prostor razvoja općine po pitanju transporta, gasifikacije, planiranju poslovnih zona, industrijskih mineralnih sirovina i poljoprivredno-građevinskog zemljišta. Nakon urađene prostorno-planske dokumentacije krenuli smo i sa izradom novog regulacionog plana općine koji je još u nacrtu i obuhvata površinu od oko 73 hektara, a od 1996.godine regulacionim planom je bilo obuhvaćeno svega 22 hektara površine. Kad govorim o regulacionom planu moram istaći da je u nacrtu planirana izgradnja oko 400 objekata gdje su obuhvaćeni svi značajniji sadržaji od privatnih, poslovnih do kulturnih i sportskih objekata.

Jedan od najznačajnih projekata u protekloj godini je konačni početak izgradnje zaobilaznice kroz Bužim i prva faza ovog projekta je u izgradnji. Početkom građevinske sezone očekujemo završetak ove faze zaobilzanice zaključno s mostom kod džamije. Naravno, već se uveliko radi na rješavanju imovinsko-pravnih poslova za drugu fazu zaobilzanice i vjerujem da ćemo uspjeti u tome. Cilj je da pokrenemo i uradimo i taj drugi dio do osnovne škole gdje je predviđena izgradnja i drugog mosta na zaobilaznici. Početak izgradnje Doma kulture je svakako projekat koji zaslužuje pažnju i prema sadašnjoj dinamci za očekivati je da će se prva faza ovog projekta završiti do kraja marta ili sredinom aprila. U ovoj godini smo planirali da se u drugoj fazi izgradnje Doma kulture uradi druga faza projekta što podrazumijeva zatvaranje objekta stolarijom i vanjskom fasadom. Ovo je veoma bitan projekat za općinu Bužim posebno iz razloga što će Dom kulture biti veoma sadržajnog karaktera sa javnom bibliotekom, gradskom kafanom, univerzalnom salom sa oko 300 mjesta i gradskom galerijom. U 2009. godini potpisan je ugovor o izradi glavnog projekta kanalizacije općine Bužim , tako da će se u narednom periodu steći uslovi za rješavanje ovog veoma značajnog pitanja za općinu i kandidiranja ovog projekta prema višim nivoima vlasti. Raspisan je tender i za uređenje okoliša sa malonogometnim igralištem ispred Osnovne škole „Bužim“ čija se realizacija očekuje u prvoj polovini ove godine. U projektnom dijelu uradili smo nekoliko bitnih projekata kao što je projekat revitalizacije Starog grada gdje je već raspisan javni poziv za izradu glavnog projekta sanacije i restauracije. U izradi je i projekat stare drvene džamije kao nacionalnog spomenika i vjerujem da će ova dva projekta u toku ove godine biti u funkciji izgradnje. Svakako treba spomenuti i to da smo u protekloj godini raspisali tender za izradu glavnog projekta sportske dvorane u Bužimu, i da će se pokušati iznaći potrebna sredstva za izgradnju u ovoj godini. Što se tiče putnih komunikacija urađeno je nekoliko projekata, a posebno treba izdvojiti put Bužim-Mrazovac-Prokop u dužini od 4,5 km na čiju se gradnju i završetak čekalo punih deset godina i putni pravac Kaukovići-Hrgar u dužini od 1.800 metara. Urađen je i jedan dio puta od Pomajdana prema Starom gradu. Ovdje bih posebno naglasio izgradnju pješačke komunikacije od osnovne do srednje škole koja je u mnogome poboljšala sigurnost pješaka, posebno učenika. U ovoj godini nismo imali ugrožavanja života pješaka i težih posljedica na ovom dijelu regionalnog puta upravo zbog činjenice što su izgrađeni trotoari. Koji su to značajniji planirani projekti u ovoj godini? M.Šahinović- Od planiranih projekata za 2010. godinu pomenuću samo nekoliko značajnijih za koje vjerujem da će biti i realizirani. U prvom redu tu je pokretanje i kandidiranje projekta Eko-parka, dva putna pravca koja su već kandidirana kod ODRAZ-a, uređenje općinske zgrade kao i nastavak radova na vodocrpilištu Pivnice gdje bi bila glavna crpna stanica. Prema dosadašnjim rezultatima ovo izvorište je veoma izdašno i izgradnjom ovog vodo sistema snabdjevanje pitokom vodom za prostor cijele općine bi bilo riješeno u narednih dvadeset godina. U ovoj godini očekujemo i početak radova na drogoj fazi arheološkog ispitivanja Starog grada čime bi kompletan projekat oko Starog grada bio zaokružen. Posebno bi napomenuo da je OV donijelo odluku o izradi proširenju regulacionog plana na Varošku Rijeku i Zaradostovo, tako da bi te dvije MZ pored MZ Bužim, činile razvojnu osnovu samog centra Bužima. One su naslonjene na središte kroz prostorni plan i ovim primjerom razbijamo onu često spominjanu famu razvijanja i izgradnje Bužima „od table do table“. Sad su ove „table“ postavljene u Varoškoj Rijeci i Zaradostovu i samim tim se proširuje urbani dio općine Bužim. Mogu slobodno najaviti i projekte u MZ Bućevci i MZ Elkasova Rijeka gdje se planiraju izgraditi domovi kulture sa svim sadržajima. Još mogu reći da se priprema dokumentacija kako bi se zvanično mogla proglasiti poslovno-industrijska zona u Varoškoj Rijeci. To su uglavnom projekti koji su u fazi pripreme i raspisivanja tendera. Naravno, svjesni smo činjenice da je recesija i pad budžetskih prihoda na svim nivoima, ali sam uvjeren da ćemo većinu započetih i planiranih projekata uspješno završiti. Zbog teške ekonosmke situacije na OV je usvojena i odluka kojom je omogućeno plaćanje građevinske dozvole u ratama kako bi našim privrednicima i investitorima olakšali plaćanje ovih naknada. Kakva je saradnja sa nevladinim organizacijama i udruženjima građana? M.Šahinović- U svom dosadašnjem radu imao sam dobru saradnju sa nevladinim organizacijama i udruženjima koja rade i djeluju na prostoru općine. Rezultat takve saradnje je nekoliko realiziranih projekata kao što su aktivnosti na zaštiti životne sredine, edukacije za poljoprivrednike i obilježavanje svih značajnih datuma za općinu Bužim. U znak podrške penzionerima i ljubiteljima šahovske igre planirano je da se dolaskom prvih ljepših dana na platou ispred pošte instalira jedan džambo šah kao poklon Udruženju penzionera općine Bužim. Da li planirate uraditi nešto na izmjeni slike grada, one slike koja ostavlja prvi utisak na svakog posjetioca? Ovo pitam iz razloga što na svakom uglu imamo priliku vidjeti neselektivno postavljene plakate, oglase i obavještenja. M.Šahinović. – Na nekoliko lokacija imamo postavljene bilborde za džambo plakate i mjesta za oglašavanje koja imaju potrebna rješenja i izdaju se na komercijalnoj osnovi ali je to nedovoljno. Ove godine planiramo sistemski riješiti plakatiranje u užem gradskom središtu izgradnjom panoa za plakatiranje kako bi se riješili ove ružne slike i postavljenih plakata na rasvjetnim stubovima, izlozima, fasadama i svim dostupnim ali neprimjerenim mjestima. Vjerujem da će ovaj problem biti riješen prije izbora i da će biti jasno označena mjesta za postavljanje plakata. Često se spominje teza oko odlaska mladih i stručnih kadrova iz Bužima. Šta bi poručili ovim mladim ljudima, da li za njih ima mjesta i budućnosti? M.Š.- Mladima bi poručio da se ne odriču svog mjesta. Posebno bi apelirao na bužimljane i bužimljanke koji žive i studiraju u inostranstvu da traže informacije i mogućnosti povratka i zapošljavanja u svoju sredinu. Samo nam obrazovani mladi ljudi mogu biti budućnost, naša želja i naša potreba. Ovom prilikom pozivam sve ekonomiste, mašince, dizajnere i arhitekte da stupe u kontakt sa vlanicima „Abonosa“ iz Bužima, koji planiraju izgradnju i proširenje proizvodnih kapaciteta u ovoj godini i imaju potrebu za stručnim kadrom sa poznavanjem jednog stranog jezika. Vjerujem da će se u budućnosti otvoriti prostor za mlade i obrazovane ljude koji svojim znanjem mogu pomoći ukupnom razvoju ove mlade općine. Dolazi nam 20. Februar, Dan Općine, kako planirate obilježavanje ovog značajnog datuma? M.Šahinović.- I ove godine planiramo svečanom sjednicom OV Bužim obilježiti ovaj značajan datum za našu općinu. Odluka OV je da se zvanje „Počasnog građanina“ ove godine dodijeli članovima Ratnog Predsjedništva R BiH, Ejubu Ganiću, Nijazu Durakoviću, Tatjani Ljujić Mijatović, Ivi Komšiću i Miodragu Pejanoviću koji su 20. Februara 1995. godine donijeli odluku da se Bužimu dodijeli status Općine. Na ovaj način želimo se odužiti ovim ljudima koji su donijeli ovu, za nas veoma značajnu odluku. Pored ovog, planirano je da se zaslužnim pojedincima, poduzećima i udruženjima dodjele plakete i zahvalnice za sve dobro urađeno u protekloj godini. Građanima općine Bužim ste obećali 33. projekta u predizbornoj kampanji. Da li i dalje stojite kod svojih predizbornih obećanja? M.Šahinović.- Ono što sam obećao bužimljanima i bužimljankama u predizbornoj kampanji to ću sigurno ispoštovati, a jedan dobar dio tih obećanja je u fazi realizacije ili priprema za realizaciju. Ja vjerujem da to moji sugrađani vide svakog dana da se ozbiljno i sistemski radi na poboljšanju kvalitete života na cijelom prostoru općine. Naravno, uvijek se može brže i bolje, ali ja vjerujem da ću sa svojim saradnicima ispuniti očekivanja građana općine Bužim. Moj osnovni cilj i moto je da Bužimu udahnem dušu grada sa svim njegovim atributima. Ja volim ovo mjesto, gdje sam rođen, gdje sam odrastao i gdje planiram provesti ostatak života. Sigurno želite nešto reći, a što Vas nismo pitali. M.Šahinović.- Ovo je izborna godina i naravno sve političke stranke traže svoje mjesto i priliku. Ja bih želio poručiti svima onima koji se budu kandidirali na slijedećim izborima na svim nivoima vlasti, da ne zaborave Bužim i njene građane. Da svakog dana lobiraju za planirane projekte, da lobiraju za donošenje Zakona o nerazvijenim općinama, jer je to naša velika šansa. Donošenjem ovog Zakona Bužim bi mogao dobiti značajnije investicije jer ovaj zakon predviđa brojne pogodnosti za investitore i poduzeća od olakšica za doprinose i poreze do brojnih drugih pogodnosti. Naša druga šansa je ostvarivanje prekogranične saradnje koju smo već pokrenuli, te zajednički nastup sa partnerima u apliciranju naših projekata prema fondovima EU. Moram još napomenuti da je jedan od preduslova za brži razvoj općine i prometna povezanost sa susjednim općinama, te ovih dana planiramo potpisati zajednički akt sa općinama Bosanska Krupa i Velika Kladuša o prekategorizaciji regionalnog puta R-401 u magistralni put čime bi rješili prometnu izloaciju.
Comments ()
Ažurirano ( Subota, 26 Veljača 2011 10:16 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kontakt

 

Sve predijeloge i sugestije na izgled i sadržaj portala www.buzimljani.ba možete poslati na e-mail: buzimljani-@hotmail.com.

  Telefon: 

Godinu dana postojanja portala buzmljani.ba-24.februara 2011. godine

Udruženje "Stari grad" Bužim Jurišnog bataljona b.b.

JIB:4263580190001, Registrovano u registru udruženja Knjiga V,reg.broj 88. 14.01.2010.godine